Acid rock drainage

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

acid rock drainage(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

acid rock drainage

واژه مصوب:

زهاب اسیدی سنگ

تعریف:

زهابی اسیدی که از اکسایش طبیعی کانی‌های سولفیدی موجود در سنگ در مجاورت هوا یا آب به وجود می‌آید|||اختـ . زاس ARD