Adsorption inhibitor

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

adsorption inhibitor(خوردگی)

واژه بیگانه:

adsorption inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ برجذبی

تعریف:

نوعی بازدارندۀ خوردگی اغلب از جنس ترکیبات آلی که برای متوقف کردن واکنش‌های انحلال و کاهش، جذب سطح فلز می‌شود |||متـ . بازدارندۀ جذب سطحی