Advanced threat infrared countermeasures

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

advanced threat infrared countermeasures(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

advanced threat infrared countermeasures, ATIRCM

واژه مصوب:

سامانۀ پادکنش فروسرخ تهدید پیشرفته

تعریف:

نوعی سامانۀ مانایی در هواگَردها که ازطریق آن اقداماتی مانند هشدار موشکی و اختلال فروسرخ و رهاسازی فریب‌گرهای یک‌بارمصرف را اجرا می‌کنند