Angular frequency

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


angular frequency(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

angular frequency

واژه مصوب:

بسامد زاویه‌ای

تعریف:

شمار چرخش‌ها در واحد زمان در حرکت چرخشی یا شمار نوسان‌ها در واحد زمان برحسب رادیان در ثانیه در حرکت نوسانی


angular frequency(فیزیک)

واژه بیگانه:

angular frequency

واژه مصوب:

بسامد زاویه‌ای

تعریف:

شمار چرخش‌ها در واحد زمان در حرکت چرخشی یا شمار نوسان‌ها در واحد زمان برحسب رادیان در ثانیه در حرکت نوسانی