Antifoaming agent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


antifoaming agent(شیمی)

واژه بیگانه:

antifoaming agent

واژه مصوب:

مادۀ ضدِکف

تعریف:

[شیمی]‏ ماده‌ای که با کاهش کشش سطحی مانع تشکیل حباب در یک مایع می‌شود|||[علوم و فنّاوری غذا] نوعی افزودنی غذایی که تشکیل کف را به تعویق می‏اندازد یا از آن جلوگیری می‏کند|||متـ . ضدکف


antifoaming agent(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

antifoaming agent

واژه مصوب:

مادۀ ضدِکف

تعریف:

[شیمی]‏ ماده‌ای که با کاهش کشش سطحی مانع تشکیل حباب در یک مایع می‌شود|||[علوم و فنّاوری غذا] نوعی افزودنی غذایی که تشکیل کف را به تعویق می‏اندازد یا از آن جلوگیری می‏کند|||متـ . ضدکف