Associative interchange pathway

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

associative interchange pathway(شیمی)

واژه بیگانه:

associative interchange pathway

واژه مصوب:

مسیر تبادل تجمعی

تعریف:

مسیر آن دسته از واکنش‌های جانشینی که در آنها سرعت واکنش تحت تأثیر ماهیت لیگاند ورودی قرار می‌گیرد، ولی بسیاری از مولکول‌های واسط مشاهده نمی‌شوند