Atactic polymer

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


atactic polymer(شیمی)

واژه بیگانه:

atactic polymer

واژه مصوب:

بسپار بی‌آرایش

تعریف:

بسپاری که واحدهای تکرارشوندۀ آن در طول زنجیر آرایش یکسانی ندارند


atactic polymer(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

atactic polymer

واژه مصوب:

بسپار بی‌آرایش

تعریف:

بسپاری که واحدهای تکرارشوندۀ آن در طول زنجیر آرایش یکسانی ندارند