Attitude

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


attitude(مهندسی نقشه‏برداری)

واژه بیگانه:

attitude 1

واژه مصوب:

توجیه زاویه‌ای

تعریف:

تعیین جهت یک جسم براساس زوایای میان محورهای مختصات آن جسم نسبت به محورهای مختصات مرجع خارجی


attitude(پزشکی)

واژه بیگانه:

attitude 2

واژه مصوب:

حالت 1

تعریف:

رابطۀ بخش‏های مختلف بدن جنین با یکدیگرattitude(روان‌شناسی)

واژه بیگانه:

attitude 3

واژه مصوب:

نگرش

تعریف:

الگوی نسبتاً ثابت پاسخ‌های عاطفی یا شناختی یا رفتاری به یک شخص یا شیء یا موضوع