Automatic espresso machine

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


automatic espresso machine(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

automatic espresso machine

واژه مصوب:

اسپرسوساز خودکار

تعریف:

اسپرسوسازی که در آن فرایندهای آسیا کردن و پیمانه‌کردن و کوبش قهوه و برنامه‌ریزی مدت عصاره‌گیری را کاربر انجام می‌دهد و  فشار و دما را  دستگاه ایجاد می‌کند