Back up

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوback up(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

back up 1

واژه مصوب:

پشتیبان 2

تعریف:

نسخه‏ای از داده‏ها برای استفاده در مواردی که نسخۀ اصلی آسیب دیده باشد


back up(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

back up 1

واژه مصوب:

پشتیبان 2

تعریف:

نسخه‏ای از داده‏ها برای استفاده در مواردی که نسخۀ اصلی آسیب دیده باشدback up(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

back up 2

واژه مصوب:

پشتیبان گرفتن

تعریف:

تهیۀ نسخه‏ای از داده‏ها برای استفاده در مواردی که نسخۀ اصلی آسیب دیده باشدback up(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

back up 2

واژه مصوب:

پشتیبان گرفتن

تعریف:

تهیۀ نسخه‏ای از داده‏ها برای استفاده در مواردی که نسخۀ اصلی آسیب دیده باشد