Backflushing

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


backflushing(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

backflushing

واژه مصوب:

پس‌رانش

تعریف:

فرایندی برای تخلیة فشار اضافه از اسپرسوساز یا تمیزکردن آن که در طی آن آب درون دستگاه برای تخلیة جرم قهوه با فشار برگردانده می‌شود