Balance

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


balance(شیمی)

واژه بیگانه:

balance 1

واژه مصوب:

ترازو

تعریف:

دستگاهی برای اندازه‏گیری جرم یا وزن


balance(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

balance 2

واژه مصوب:

توازن

تعریف:

درجۀ تطبیق الکتریکی میان دو طرف هر زوج‌سیم بافه یا میان مدار دوسیمه و شبکۀ تطبیق‌دهی در مجموعۀ پایان‌دهی چهارسیمهbalance(شیمی)

واژه بیگانه:

balance 3

واژه مصوب:

موازنه

تعریف:

حالتی در یک واکنش شیمیایی که در آن واکنش‏دهنده‏ها و فراورده‏های واکنش از قوانین پایستگی جِرم و بار پیروی می‌کنند