Barrier pigment

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


barrier pigment(خوردگی)

واژه بیگانه:

barrier pigment

واژه مصوب:

رنگ‌دانۀ سدکننده

تعریف:

رنگ‌دانه‌ای به شکل پرک که برای افزایش قدرت حفاظت‌کنندگی آسترهای سدکننده به ‌کار می‌رود


barrier pigment(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

barrier pigment

واژه مصوب:

رنگ‌دانۀ سدکننده

تعریف:

رنگ‌دانه‌ای به شکل پرک که برای افزایش قدرت حفاظت‌کنندگی آسترهای سدکننده به ‌کار می‌رود