Barrier properties

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوbarrier properties(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

barrier properties 1

واژه مصوب:

خواص انسدادی

تعریف:

خاصیت مواد، ازجمله مواد بسته‌بندی غذا و نوشیدنی‌ها در برابر نفوذ سایر ترکیبات، مانند آب و بخار آب و برخی گازها


barrier properties(مهندسی بسپار- پلاستیک)

واژه بیگانه:

barrier properties 2

واژه مصوب:

خواص سدی

تعریف:

خواصی در مواد که مانع از عبور بو و طعم و گاز از ماده و انتقال آن به مواد دیگر می‌شودbarrier properties(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

barrier properties 2

واژه مصوب:

خواص سدی

تعریف:

خواصی در مواد که مانع از عبور بو و طعم و گاز از ماده و انتقال آن به مواد دیگر می‌شودbarrier properties(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

barrier properties 2

واژه مصوب:

خواص سدی

تعریف:

خواصی در مواد که مانع از عبور بو و طعم و گاز از ماده و انتقال آن به مواد دیگر می‌شود