Biochip

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


biochip(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

biochip

واژه مصوب:

زیست‏تراشه

تعریف:

1. نوعی تراشه که قرار است به جای تراشه‏های سیلیسی به کار رود؛ در مدارهای اصلی این تراشه‏ها که هنوز مراحل آزمایشگاهی خود را می‏گذرانند، از مولکول‌های زنده یا پروتئین‌ها استفاده می‏شود و درنتیجه انرژی مصرفی آنها نزدیک به صفر خواهد بود|||2. در مهندسی پزشکی، نوعی تراشه که در بدن موجود زنده کار گذاشته می‏شود و می‏تواند ازطریق برق‌کاف‌ها به تبادل اطلاعات با اندام‌های زنده بپردازد


biochip(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

biochip

واژه مصوب:

زیست‏تراشه

تعریف:

1. نوعی تراشه که قرار است به جای تراشه‏های سیلیسی به کار رود؛ در مدارهای اصلی این تراشه‏ها که هنوز مراحل آزمایشگاهی خود را می‏گذرانند، از مولکول‌های زنده یا پروتئین‌ها استفاده می‏شود و درنتیجه انرژی مصرفی آنها نزدیک به صفر خواهد بود|||2. در مهندسی پزشکی، نوعی تراشه که در بدن موجود زنده کار گذاشته می‏شود و می‏تواند ازطریق برق‌کاف‌ها به تبادل اطلاعات با اندام‌های زنده بپردازد