Biomass

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


biomass(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

biomass 1

واژه مصوب:

زی‏توده

تعریف:

[زیست‏شناسی، شیمی] 1. وزن تر یا خشک موجود یا موجودات زندۀ یک زیستگاه یا یک تراز تغذیۀ معین در زمانی مشخص|||[زیست‏شناسی] 2. مادۀ آلی که برای تولید انرژی به کار می‏رود


biomass(شیمی)

واژه بیگانه:

biomass 1

واژه مصوب:

زی‏توده

تعریف:

[زیست‏شناسی، شیمی] 1. وزن تر یا خشک موجود یا موجودات زندۀ یک زیستگاه یا یک تراز تغذیۀ معین در زمانی مشخص|||[زیست‏شناسی] 2. مادۀ آلی که برای تولید انرژی به کار می‏رودbiomass(مهندسی محیط‌زیست و انرژی)

واژه بیگانه:

biomass 2, biological mass

واژه مصوب:

زیست‏توده

تعریف:

کل تودۀ موجودات زنده در یک محیط خاص زیستی