Black varnish

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


black varnish(شیمی)

واژه بیگانه:

black varnish

واژه مصوب:

ورنی سیاه

تعریف:

در صنعت برق، نوعی ورنی بر پایۀ روغن‌های خشک‌شونده و/ یا رزین‌های مصنوعی به همراه مواد بیتومنی (bitumen) که از آن برای آغشته ‌کردن قطعات الکتریکی استفاده می‌کنند


black varnish(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

black varnish

واژه مصوب:

ورنی سیاه

تعریف:

در صنعت برق، نوعی ورنی بر پایۀ روغن‌های خشک‌شونده و/ یا رزین‌های مصنوعی به همراه مواد بیتومنی (bitumen) که از آن برای آغشته ‌کردن قطعات الکتریکی استفاده می‌کنند