Bond coat

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

bond coat(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

bond coat

واژه مصوب:

پیوندپوشه 1

تعریف:

پوششی برای افزایش میزان چسبندگی لایۀ موجود به لایۀ بعدی