Calibrate

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcalibrate(شیمی)

واژه بیگانه:

calibrate

واژه مصوب:

واسنجیدن

تعریف:

تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسه با دستگاه‌های استاندارد


calibrate(علوم مهندسی)

واژه بیگانه:

calibrate

واژه مصوب:

واسنجیدن

تعریف:

تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسه با دستگاه‌های استانداردcalibrate(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

calibrate

واژه مصوب:

واسنجیدن

تعریف:

تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسه با دستگاه‌های استانداردcalibrate(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

calibrate

واژه مصوب:

واسنجیدن

تعریف:

تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسه با دستگاه‌های استانداردcalibrate(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

calibrate

واژه مصوب:

واسنجیدن

تعریف:

تنظیم دقت یک وسیلۀ اندازه‏گیری ازطریق مقایسه با دستگاه‌های استاندارد