Calibration

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcalibration(شیمی)

واژه بیگانه:

calibration

واژه مصوب:

واسنجی

تعریف:

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق


calibration(علوم مهندسی)

واژه بیگانه:

calibration

واژه مصوب:

واسنجی

تعریف:

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیقcalibration(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

calibration

واژه مصوب:

واسنجی

تعریف:

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیقcalibration(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

calibration

واژه مصوب:

واسنجی

تعریف:

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیقcalibration(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

calibration

واژه مصوب:

واسنجی

تعریف:

مدرج کردن و سنجش دقت ابزاردقیق