Camber angle

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


camber angle(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

camber angle

واژه مصوب:

زاویۀ کجی

تعریف:

زاویۀ انحراف به درون یا بیرون چرخ در بخش فوقانی، نسبت به محور قائم آن، که برحسب درجه بیان می‌شود


camber angle(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

camber angle

واژه مصوب:

زاویۀ کجی

تعریف:

زاویۀ انحراف به درون یا بیرون چرخ در بخش فوقانی، نسبت به محور قائم آن، که برحسب درجه بیان می‌شود