Capsule espresso machine

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

capsule espresso machine(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

capsule espresso machine, capsule coffee machine

واژه مصوب:

اسپرسوساز کپسولی

تعریف:

اسپرسوسازی که در آن به‌جای سابة قهوه از کپسول آمادة حاوی سابة قهوه استفاده می‌شود