Centrifugal moment

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


centrifugal moment(فیزیک)

واژه بیگانه:

centrifugal moment

واژه مصوب:

گشتاور مرکزگریزی

تعریف:

حاصل‌ضرب شبه‌نیروی مرکزگریز وارد بر جسم و فاصلۀ جسم تا مرکز چرخش


centrifugal moment(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

centrifugal moment

واژه مصوب:

گشتاور مرکزگریزی

تعریف:

حاصل‌ضرب شبه‌نیروی مرکزگریز وارد بر جسم و فاصلۀ جسم تا مرکز چرخش