Chromaticity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


chromaticity(شیمی)

واژه بیگانه:

chromaticity

واژه مصوب:

فام‌نابی

تعریف:

مشخصه‌های محرک‍ی رنگی متناسب با مختصات آن بر روی صفحه در یک فضارنگ دوبُعدی که شامل فام و نابی است


chromaticity(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chromaticity

واژه مصوب:

فام‌نابی

تعریف:

مشخصه‌های محرک‍ی رنگی متناسب با مختصات آن بر روی صفحه در یک فضارنگ دوبُعدی که شامل فام و نابی است