Coated paper

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

coated paper(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

coated paper

واژه مصوب:

کاغذ پوشش‏دار

تعریف:

کاغذی که برای بهبود کیفیت، سطح آن با مخلوطی از پیونده‏ها، مثل نشاسته یا شیرابۀ بسپارها، و/ یا رنگ‌دانه آغشته و پوشانده می‏شود