Cornering force

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cornering force(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

cornering force, side force

واژه مصوب:

نیروی گردش

تعریف:

نیرویی که باعث می‌شود خودرو بتواند پیچ جاده را طی کند؛ جهت این نیرو مخالف نیروی مرکزگریزی است


cornering force(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

cornering force, side force

واژه مصوب:

نیروی گردش

تعریف:

نیرویی که باعث می‌شود خودرو بتواند پیچ جاده را طی کند؛ جهت این نیرو مخالف نیروی مرکزگریزی است