Critical humidity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


critical humidity(خوردگی)

واژه بیگانه:

critical humidity

واژه مصوب:

رطوبت بحرانی

تعریف:

رطوبتی نسبی‌ که، چنانچه میزان آن از حد معینی بالاتر رود، آهنگ خوردگی جوّی را به‌شدت افزایش می‌دهد


critical humidity(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

critical humidity

واژه مصوب:

رطوبت بحرانی

تعریف:

رطوبتی نسبی‌ که، چنانچه میزان آن از حد معینی بالاتر رود، آهنگ خوردگی جوّی را به‌شدت افزایش می‌دهد