Curtain coating

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


curtain coating(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

curtain coating

واژه مصوب:

پوشانش پرده‏ای

تعریف:

یکی از روش‌های پوشانش سطح با رزین یا محلول یا تعلیق یا نامیزۀ رقیق که در آن، زیرآیند (substrate) به‌صورت عمود بر پرده یا آبشاری فروریزنده، از آن عبور می‏کند؛ آهنگ شارش مایع فروریز و سرعت خطی زیرآیند بر ضخامت پوشش تأثیر می‏گذارد


curtain coating(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

curtain coating

واژه مصوب:

پوشانش پرده‏ای

تعریف:

یکی از روش‌های پوشانش سطح با رزین یا محلول یا تعلیق یا نامیزۀ رقیق که در آن، زیرآیند (substrate) به‌صورت عمود بر پرده یا آبشاری فروریزنده، از آن عبور می‏کند؛ آهنگ شارش مایع فروریز و سرعت خطی زیرآیند بر ضخامت پوشش تأثیر می‏گذارد