Dating

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
dating(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

dating 1

واژه مصوب:

ارتباط

تعریف:

درگیر شدن در رابطۀ عاطفی با یک فرد


dating(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

dating 1

واژه مصوب:

ارتباط

تعریف:

درگیر شدن در رابطۀ عاطفی با یک فردdating(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

dating, date marking

واژه مصوب:

تاریخ‌زنی

تعریف:

درج اطلاعات مربوط به زمان، مانند تاریخ تولید یا تاریخ انقضا بر روی محصول یا بر روی بسته‌بندی آنdating(باستان‏شناسی)

واژه بیگانه:

dating 2

واژه مصوب:

تاریخ‌گذاری

تعریف:

تعیین تاریخ دقیق شکل‌گیری اشیا و نهشته‌ها و سازه‌ها و هر یافتۀ باستان‌شناختی دیگرdating(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

dating 3

واژه مصوب:

سن‌یابی 

تعریف:

تعیین سن مواد طبیعی یا مواد بازمانده به روش‌های مختلف، بر پایۀ میزان تغییری که در یک جزء قابل‌اندازه‌گیری با روند ثابت رخ می‌دهدdating(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

dating 4

واژه مصوب:

قرار گذاشتن

تعریف:

ترتیب دادن ملاقات برای معاشرتی بالاتر از سطح دوستی معمولی یا با هدف ارزیابی و شناخت یکدیگر به‌عنوان شریک جنسی یا همسرdating(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

dating 4

واژه مصوب:

قرار گذاشتن

تعریف:

ترتیب دادن ملاقات برای معاشرتی بالاتر از سطح دوستی معمولی یا با هدف ارزیابی و شناخت یکدیگر به‌عنوان شریک جنسی یا همسر