Dominant design

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

dominant design(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

dominant design

واژه مصوب:

طرح غالب

تعریف:

طرحی از یک محصول که بازار آن را پذیرفته است و عمدۀ رقبا مجبورند آن را نمونۀ معیار آن محصول در نظر بگیرند