Drug court

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


drug court(اعتیاد)

واژه بیگانه:

drug court

واژه مصوب:

دادگاه درمان‌مدار

تعریف:

نظام قضایی ویژۀ مجرمان دچار سوءمصرف مواد که فرد را ملزم می‌سازد از طرح درمانی خاصی تبعیت کند و در صورت تخطی مجازات ‌شود


drug court(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

drug court

واژه مصوب:

دادگاه درمان‌مدار

تعریف:

نظام قضایی ویژۀ مجرمان دچار سوءمصرف مواد که فرد را ملزم می‌سازد از طرح درمانی خاصی تبعیت کند و در صورت تخطی مجازات ‌شود