Elongated porosity

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

elongated porosity(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

elongated porosity, hollow bead

واژه مصوب:

تخلخل کشیده

تعریف:

تخلخلی که طول حفره‌های آن بیشتر از عرض آنها و تقریباً موازی محور جوش باشد