Fibrillation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


fibrillation(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

fibrillation 1

واژه مصوب:

تارلرزه

تعریف:

انقباض ضعیف و موضعی و غیرارادی ماهیچه ناشی از فعالیت خودبه‌خودی تارهای ماهیچه‌ای منفرد


fibrillation(مهندسی بسپار- الیاف)

واژه بیگانه:

fibrillation 2

واژه مصوب:

لیفچه‌ای شدن

تعریف:

فرایند تشکیل لیفچه که در طی آن عموماً ساختار لیف‌گونۀ بسیار ظریفی در لیف یا رشته به وجود می‌آیدfibrillation(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

fibrillation 2

واژه مصوب:

لیفچه‌ای شدن

تعریف:

فرایند تشکیل لیفچه که در طی آن عموماً ساختار لیف‌گونۀ بسیار ظریفی در لیف یا رشته به وجود می‌آید