Filament

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


filament(فیزیک)

واژه بیگانه:

filament 1

واژه مصوب:

رشته 2

تعریف:

سیم نازکی از تنگستن یا کربن یا مانند آنها که پس از گرم شدن به‌وسیلۀ جریان ‏الکتریسیته، نور تابش می‌کند‌


filament(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

filament 1

واژه مصوب:

رشته 2

تعریف:

سیم نازکی از تنگستن یا کربن یا مانند آنها که پس از گرم شدن به‌وسیلۀ جریان ‏الکتریسیته، نور تابش می‌کند‌filament(زیست‏شناسی)

واژه بیگانه:

filament 2

واژه مصوب:

میلۀ پرچم

تعریف:

پایۀ پرچم که به بساک منتهی می‌شود |||* مصوب فرهنگستان اول