Flame cleaning

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

flame cleaning(خوردگی)==واژه بیگانه: flame cleaningواژه مصوب: تمیزکاری شعله‌ایتعریف: روشی در آماده‌سازی سطوح فلزات برای عملیات بعدی که در آن از شعله برای پوسته‌زدایی و رفع آلودگی‌ها استفاده می‌شود==flame cleaning(مهندسی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

flame cleaning

واژه مصوب:

تمیزکاری شعله‌ای

تعریف:

← شعله‌زنی