Flash rusting

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


flash rusting(خوردگی)

واژه بیگانه:

flash rusting

واژه مصوب:

زنگ‌زدگی فوری

تعریف:

ایجاد شدن پوسه (film) بسیار نازکی از زنگ در بازۀ زمانی بسیار کوتاه، از چند دقیقه تا چند ساعت، بر سطح فلز در محیط مرطوب


flash rusting(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

flash rusting

واژه مصوب:

زنگ‌زدگی فوری

تعریف:

ایجاد شدن پوسه (film) بسیار نازکی از زنگ در بازۀ زمانی بسیار کوتاه، از چند دقیقه تا چند ساعت، بر سطح فلز در محیط مرطوبflash rusting(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

flash rusting

واژه مصوب:

زنگ‌زدگی فوری

تعریف:

ایجاد شدن پوسه (film) بسیار نازکی از زنگ در بازۀ زمانی بسیار کوتاه، از چند دقیقه تا چند ساعت، بر سطح فلز در محیط مرطوب