Fluctuation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوfluctuation(شیمی)

واژه بیگانه:

fluctuation

واژه مصوب:

اُفت‌‌وخیز 1

تعریف:

انحراف هر کمیت از مقدار میانگین آن که معمولاً بین دو مقدارِ حدی کمینه و بیشینه تغییر می‌کند


fluctuation(فیزیک)

واژه بیگانه:

fluctuation

واژه مصوب:

اُفت‌‌وخیز 1

تعریف:

انحراف هر کمیت از مقدار میانگین آن که معمولاً بین دو مقدارِ حدی کمینه و بیشینه تغییر می‌کندfluctuation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

fluctuation

واژه مصوب:

اُفت‌‌وخیز 1

تعریف:

انحراف هر کمیت از مقدار میانگین آن که معمولاً بین دو مقدارِ حدی کمینه و بیشینه تغییر می‌کندfluctuation(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

fluctuation

واژه مصوب:

اُفت‌‌وخیز 1

تعریف:

انحراف هر کمیت از مقدار میانگین آن که معمولاً بین دو مقدارِ حدی کمینه و بیشینه تغییر می‌کند