Fluid

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
fluid(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

fluid 1

واژه مصوب:

سیال

تعریف:

حالت غیرجامد ماده که در آن اتم‌ها یا مولکول‌ها آزادانه از روی یکدیگر عبور می‌کنند |||متـ . شاره 1


fluid(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

fluid 1

واژه مصوب:

سیال

تعریف:

حالت غیرجامد ماده که در آن اتم‌ها یا مولکول‌ها آزادانه از روی یکدیگر عبور می‌کنند |||متـ . شاره 1fluid(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

fluid 1

واژه مصوب:

سیال

تعریف:

حالت غیرجامد ماده که در آن اتم‌ها یا مولکول‌ها آزادانه از روی یکدیگر عبور می‌کنند |||متـ . شاره 1fluid(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

fluid 2

واژه مصوب:

شاره 2

تعریف:

حالت غیرجامد ماده که در آن اتم‌ها و مولکول‌ها نسبت به یکدیگر آزادانه در حرکت‏اندfluid(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

fluid 2

واژه مصوب:

شاره 2

تعریف:

حالت غیرجامد ماده که در آن اتم‌ها و مولکول‌ها نسبت به یکدیگر آزادانه در حرکت‏اندfluid(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

fluid 2

واژه مصوب:

شاره 2

تعریف:

حالت غیرجامد ماده که در آن اتم‌ها و مولکول‌ها نسبت به یکدیگر آزادانه در حرکت‏اند