Fluidity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
fluidity(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

fluidity 2

واژه مصوب:

سَبُک‌رَوی

تعریف:

← سَبُک‌روی پویا


fluidity(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

fluidity 2

واژه مصوب:

سَبُک‌رَوی

تعریف:

← سَبُک‌روی پویاfluidity(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

fluidity 2

واژه مصوب:

سَبُک‌رَوی

تعریف:

← سَبُک‌روی پویاfluidity(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

fluidity 2

واژه مصوب:

سَبُک‌رَوی

تعریف:

← سَبُک‌روی پویاfluidity(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

fluidity 1

واژه مصوب:

سیالیت

تعریف:

قابلیت ماده برای شارش |||متـ . شارگیfluidity(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

fluidity 1

واژه مصوب:

سیالیت

تعریف:

قابلیت ماده برای شارش |||متـ . شارگیfluidity(مهندسی بسپار - علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

fluidity 1

واژه مصوب:

سیالیت

تعریف:

قابلیت ماده برای شارش |||متـ . شارگی