Histogram

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

histogram(آمار)

واژه بیگانه:

histogram

واژه مصوب:

بافت‌نگاشت

تعریف:

نوعی نمایش توزیع فراوانی داده‌ها که در آن فراوانی رده‌ها با مستطیل‌هایی نشان داده می‌شود که مساحت آنها متناسب با فراوانی هر رده است