Imitation

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

imitation(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

imitation

واژه مصوب:

تقلید

تعریف:

رفتاری آگاهانه برای همانندسازی فرایند تولید فنّاوری