Knock box

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


knock box(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

knock box, knock-out box

واژه مصوب:

تفاله‌دان

تعریف:

سطلـی که میله‌ای پلاستیکـی یا چـوبی در میانة آن قرار دارد و با تکاندن پالاپَر/ صافی‌بَر (portafilter) بر روی آن تفالة قهوه در آن تخلیه شود