Open innovation

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

open innovation(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

open innovation

واژه مصوب:

نوآوری باز

تعریف:

هر نوآوری که در آن خاستگاه اندیشه‌های خلاق و ارزشمند ممکن است درون یا بیرون سازمان باشد و بهره‌برداری از آن هم ممکن است در درون یا بیرون از سازمان صورت گیرد