Preparation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوpreparation(اعتیاد)

واژه بیگانه:

preparation 1

واژه مصوب:

آمادگی

تعریف:

سومین مرحلۀ تغییر رفتار اعتیادی که در آن فرد برای تغییر احساس نیاز می‌کند، ولی هنوز اقدامی نکرده است و در جست‌وجوی روش مناسب آن را به تأخیر می‌اندازد|||متـ . مرحلۀ آمادگی preparation stage


preparation(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

preparation 2

واژه مصوب:

آماده‌سازی 2

تعریف:

[باستان‏شناسی]‏ مرحله‌ای پس از برگیرش در چرخة فراوری (behavioral processes) که در آن خوراک با تغییر و تبدیل مواد خام آلی فراهم می‌شود|||[علوم دارویی] فرایند ساخت و ترکیب دارو|||متـ . تهیهpreparation(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

preparation 3

واژه مصوب:

فراورده

تعریف:

[علوم دارویی] هر محصول دارویی آمادۀ مصرف|||[گیاهان دارویی] هر محصولی که با هدف درمانی یا بهداشتی از گیاهان تهیه می‌شودpreparation(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

preparation 3

واژه مصوب:

فراورده

تعریف:

[علوم دارویی] هر محصول دارویی آمادۀ مصرف|||[گیاهان دارویی] هر محصولی که با هدف درمانی یا بهداشتی از گیاهان تهیه می‌شود