Probation

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

probation(اعتیاد)

واژه بیگانه:

probation

واژه مصوب:

آزادی مشروط

تعریف:

گونه‌ای مراقبت و پایش مجرمانی که تحت شرایط خاص به جامعه بازگردانده شده‌اند