Probationer

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

probationer(اعتیاد)

واژه بیگانه:

probationer

واژه مصوب:

آزاد مشروط

تعریف:

مجرمی که با آزادی مشروط به جامعه بازگردانده شده و در عین حال که تحت نظر مقامات انتظامی است، تحت حمایت‌های درمانی نیز قرار دارد