Radiographic inspection

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


radiographic inspection(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

radiographic inspection

واژه مصوب:

بازرسی پرتونگاشتی

تعریف:

آشکارسازی یا تشخیص ناپیوستگی‌های ماده و هم‌چنین تعیین توزیع یا عمق خوردگی با استفاده از پرتوهای ایکس یا تابش هسته‌ای


radiographic inspection(خوردگی)

واژه بیگانه:

radiographic inspection

واژه مصوب:

بازرسی پرتونگاشتی

تعریف:

آشکارسازی یا تشخیص ناپیوستگی‌های ماده و هم‌چنین تعیین توزیع یا عمق خوردگی با استفاده از پرتوهای ایکس یا تابش هسته‌ای