Rate of rise

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


rate of rise(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

rate of rise

واژه مصوب:

آهنگ افزایش دما

تعریف:

میزان تغییرات دما در واحد زمان در حین فرایند برشته‌کاری

اختـ . دماهنگ ROR