Technological management

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technological management(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technological management

واژه مصوب:

مدیریت فنّاورانه

تعریف:

به‌کارگیری مؤثر فنّاوری برای پیشبرد و بهبود همۀ کارکردهای سازمانی