Technology acquisition

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

technology acquisition(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology acquisition

واژه مصوب:

اکتساب فنّاوری

تعریف:

فرایندی که در آن فنّاوری‌های برگزیده از طریق طیفی از روش‌های مختلف شامل خرید یا همکاری و مشارکت یا توسعه درونی کسب می‌شوند